kasienka1654

9 tekstów – auto­rem jest ka­sien­ka1654.

Roz­mo­wa Wróbla z Bocianem:
B: Wróbel, po­wiedz mi, czym dla Ciebie jest wolność?
W: Wol­ność, Bo­cian, to faj­na rzecz. Dzięki niej, mogę być tam gdzie chce,
nie muszę py­tać się o poz­wo­lenia, ro­bię to, na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 grudnia 2012, 10:16

"Nie chciałam mieć już więcej śmier­ci na sumieniu.
W fil­mach, kiedy wam­pir umiera, wi­dać chmurę pyłu
i wszys­cy się cieszą, bo wy­kończy­li czar­ny charakter.
W moim świecie tym wam­pi­rem mógłby być równie dobrze
je­den z moich [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2012, 20:10

Ja jes­tem kwa­sem a ty za­sadom a ra­zem jes­teśmy obojętni 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 marca 2011, 20:37

Moja twórczość

Siedzę tu całkiem sama
Bo od­ra­biam me zadania,
Lecz to trud­ne do zrobienia
Gdyż ma myśl w ciebie się zmienia.
Pros­te słowa, lecz nieznane
Prze­ze mnie tak pięknie wypowiedziane,
Od­rzu­cone jed­nym zdaniem:
"So­ry, ale nie dla mnie kochanie".
Zra­nione me [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 stycznia 2011, 20:20

To tyl­ko krok by gra­nice przek­roczyć, spuścić wzrok nie pat­rzeć w oczy, przeszłość od­dzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszys­tko przed śmiercią. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 stycznia 2011, 19:56

[...] Moim marze­niem jes­teś Ty[...] 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2011, 19:14

Widzę us­ta, które tak nap­rawdę kłamią,
I słyszę słowa,które po pros­tu ranią!! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 stycznia 2011, 19:01

- Ja już nie mam siły... Tak wiele chciałbym zmienić w swoim życiu...
- Żar­tu­jesz ?
- Nie.. Dlacze­go tak uważasz ?
- Bo ja te­go nie ro­zumiem... Dob­rze mi tu i te­raz, nicze­go nie chcę zmieniać, na zaw­sze chcę po­zos­tać w swoim świecie! Dziś jes­teśmy, jut­ro może nas nie być! I może dziś nie masz siły, ale każdy następny dzień ją nam da­je ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 stycznia 2011, 14:23

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.

Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg obdarza [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 stycznia 2011, 19:11

kasienka1654

kasienka1654

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność